2006-01-13

0kommentarer

Jag har varit på kurs. En kurs i hur jag ska kunna bli en bättre handledare i en speciell jämställdhetsutbildning som kallas för JGL. Jämställdhet – Göra Lära. Det är alltid spännande att vara på utbildning, tycker jag. Det är skönt att få hämta in kunskaper som gör att jag förhoppningsvis får det lättare att stödja fler människor till att motverka o-jämställdheten.

Det är också väldigt spännande att fundera över allt det som dyker upp när andra föreläser om genus, könsmakt och de olika feminismer som finns. Det är skönt att få bekräftelse på att jag är på rätt spår när jag själv föreläser om detta. För visst vore det o-professionellt att inte ifrågasätta sig själv?

Det är inte speciellt sällan som jag måste fundera över hur jag själv, som bärare av hankönet, agerar i olika sammanhang. Är jag typiskt grabbig, manlig, faderlig eller är jag endast en person? Kan jag uppfattas som maskulin bara för att jag bär kavaj och kan därför min trovärdighet minska när jag för fram frågor som dessa? Hur är mitt kroppsspråk och hur kan det uppfattas?

Just nu, när jag sitter på Gävle station, får jag en insikt om att jag inte vid något tillfälle hört en könsmedveten kvinna eller en man reflektera över om hur en kvinna för sig när hon presenterar feministiska frågor. Visst finns det kommentar från dem som inte vet vad genus eller feminism är, om okvinnliga kvinnor. Men en könsmedveten brukar inte ifrågasätta om en kvinna är kvinnlig eller o-kvinnlig när hon föreläser. Kanske är det för att jag som man är både en representant för rådande könsmaktsordning och en som bryter denna ordning i samma person? Därför menar jag att jag måste ifrågasätta mig själv ständigt och att jag också gör så.

Dessutom är jag också osäker på om det är detta som leder vårt arbete framåt. För vad är det som ligger i frågan? Jag menar att en granskning om hur en man eller kvinna agerar maskulint eller feminint bottnar i den rådande ordningen där vi människor har ett sociologiskt behov av att kategorisera efter kön. Men det är väl det som vi hela tiden vill motverka? Jag bör inte lägga någon som helst värdering i om en kvinna är kvinnlig eller inte, för då har jag inte gjort något annat än reproducerat ett system jag vill motverka. Vad jag kräver av en könsmedveten kvinna eller man är att hon/han också tar sig över könskategoriserande bedömningar.

När jag å andra sidan beskriver den rådande ordningen kan det vara pedagogiskt riktigt att presentera de hegemoniska bilderna, stereotyper som dömer till könsligt agerande.

Det är inte lätt att vara feminist i ett patriarkat!

Men vilken bra kurs ni kommer att få om ni får chansen att gå en JGL.

Kommentera

Publiceras ej