2006-01-14

0kommentarer

Jag undrar just nu om inte KD kommer att bli mina huvudmotståndare i det kommande valet.

När jag hade varit ute och träffat min Islandshäst och passat på att arbeta lite med kroppen (vindskyddet behövde befrias från blöt halm och få dit lite torrt), åkte jag hem och tittade i Nerikes Allehanda från onsdag till lördag vecka 2.


Den 12 januari hade KD-politikern Magnus Lagergren en insändare där han hävdar att Familjen är bäst på att förebygga brott. Han kör med den retoriska inledningen att barnen har rätt till sina föräldrar. Ett argument som också jag använder när jag pratar om hur viktigt det är att båda föräldrarna får dela på föräldraförsäkringen. Men då gäller inte detta argument för KD-politker ska ni veta. J


KD kör vidare med att staten och kommunen ska värna familjen och jag undrar om de då också menar den homosexuella familjen. Jag undrar om de då inte läser artiklar typ den som fanns i samma tidning på sidan 12. I den artikeln kunde vi se att våldtäker mot kvinnor ökar och vad som också kommer fram i den artikeln är att det är av närstående män som kvinnorna våldtas. Vi skulle kunna flytta oss till andra undersökningar som visar att det att mäns våld mot kvinnor i huvudsak utförs inom familjen. Våld mot barn sker också i familjen och jag undrar om det är just dessa familjer som KD menar är dem som bäst förebygger brott.


Nja, i slutet av Lagergren insändare får vi se att han också tänker på familjer där det finns våld. Han menar att dem som utsätts för våld ska få den hjälp och det stöd de behöver. Utan att nämna att våldet i huvudsak utförs av män och utan att nämna att detta handlar om makt och kontroll över kvinnor och barn.


Det vore inte fel om KD såg till att den borgerliga alliansen här i Örebro och på riksplan tar lite mer ansvar när det gäller att stödja Kvinnojoursverksamhet. Vi får se vilket stöd socialdemokraterna får av KD när det kommer förslag på att bygga ut Kvinnofridsarbetet i Örebro.


Kommentera

Publiceras ej