20 mars på kvällen

0kommentarer

   Den här dagen har alltså handlat om skrivande av betänkandetext om värdegrunden och att försöka skaffa försäkringar och visumhandlingar till Ryssland, samtidigt. Men det händer så mycket annat i världen också.
I kväll var jag till exempel på en träff med en socialdemokratisk aftonskola. Vi skulle prata genus och jämställdhet och jag hann inte långt i teoriförklaringen innan dialogen var igång. Det är alltid så spännande att resonera om genus och jämställdhetsfrågor. Två timmar räcker inte långt när ett ämne som detta kommer in i vårt parti. Men chansen att komma tillbaka uppstod direkt. En viktig fråga som jag ofta funderar över kom upp direkt.

Var går gränsen mellan teori och praktik?
   Det finns många inom politiken som tror att vi i våra frågor (jag menar då hela partiprogrammet och våra vardagliga politiska frågor) kan lära oss att argumentera utan att vi ifrågasätter vår värdegrund för debatten. Min inställning är att jag måste vara väldigt grundad i en teoretisk ideologi för att kunna finna mina egna argument i mötet med andra. För att förstå och kunna föra fram den socialdemokratiska feminismen måste jag veta vad genusordning och könsmaktsordning är för begrepp. Jag behöver veta den historia som finns bakom att jämställdhetsarbetet tar så lång tid och jag måste kunna fundera över var jag själv befinner mig i den förändringsprocess som jämställdhet innebär. Vi kan inte gå in i en debatt med den så kallade allmänheten om vi inte har grundat våra idéer i partiets och genusforskningens kunskaper. Ett möte mellan teori och praktik ska sedan omvandlas till socialdemokratisk politik som jag, som enskild partimedlem, ska kunna argumentera för.

Därför tycker jag att det är så vansinnigt roligt att möta människor som engagerat sig inom politiken, oavsett parti, och nu vill komma vidare i område efter område för att skapa sin egen grund i den framtida debatten. Men det är också väldigt svårt då det som i alla sammanhang där vi resonerar om just jämställdhet kommer in så mycket egna känslor och kunskaper som bygger på egna upplevelser inom just jämställdhetsområdet.

En annan fråga som kom upp när jag tittade på aktuellt ikväll var den här:
   Kan man vara socialdemokrat och expert? Vad är en expert? I national-encyklopedin står det att det är en person med stor sakkunskap inom ett visst område. Om borgarna får bestämma har vi förstått att socialdemokrater inte kommer att kunna vara experter. Vi har i flera olika propåer fått höra att det är alldeles för många socialdemokrater som har alldeles för många positioner i statens myndigheter. Jag har själv upplevt att sedan jag blev aktiv socialdemokrat har en del journalister slutat fråga efter mina expertkunskaper. Hur många gånger händer det att det finns kvinnor och män med borgerliga åsikter som fungerar som journalister eller andra experter utan att vi ifrågasätter deras syn på verkligheten?  På aktuellt var det ett reportage om Laila Freivalds som handlade om hur hon eventuellt har ljugit om att stänga ner Sverigedemokraternas hemsida. Hon skulle ha legat bakom nedstängningen hävdar de borgerliga partiledarna och Mats Knutsson är inte sen att hänga på. Tänk om han är en borgerlig sympatisör? Vad händer då med de objektiva nyheterna?

   Har ni tänkt på att Maud Olofsson för några veckor sedan kom med ett förslag på att göra inskränkningar i lagen om anställningsskydd så att ungdomar under 26 år skulle kunna sparkas hur som helst från arbetsmarknaden? Har ni tänkt på att det i Frankrike pågår enorma demonstrationer för att den franska regeringen infört en sådan lag? Har ni tänkt på att Mats Knutsson och de andra journalisterna inte finner något samband mellan dessa demonstrationer och att Maud Olofsson vill ha det som i Frankrike?