8 mars den internationella kvinnodagen

0kommentarer

Att öka kvinnofriden innebär att det är viktigt att sätta fokus på orsakerna till ofriden.
För oss sossar är det nu självklart att gå vidare i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor genom att skapa ett Kvinnofridsprogram som inte endast innebär att öka möjligheter för kvinnor och barn att få stöd och skydd. Vi måste också på ett aktivt sätt arbeta med de män som utövar våldet.  

Den 8 mars är den internationella kvinnodagen och firas just för att visa kvinnor solidaritet och för att föra fram krav som ger kvinnor ökade rättigheter och möjligheter i hela världen. Det var den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn som startade denna dag 1910. Detta följdes av en hel del kvinnor också i vårt land, men då på lite olika dagar i mars från 1912 och framåt.

Det sägs att det första öppna mötet som anordnades i Sverige initierades av Grupp 8, 1971 som då anordnade en demonstration i Stockholm. Kraven gällde då rätten till fri abort och daghemsplatser till alla. Efter att ha sett en debattartikel där Alf Svenssons vill ha inskränkningar i denna rättighet och efter att ha hört på nyheterna att en delstat i USA nu förbjudit all abort tror jag nog att vi måste åter till de krav som ställdes av kvinnorna på 70-talet. Aborträtten är återigen hotad i Sverige. Kanske är det lika med förskolorna?

Sedan 1977 har också FN rekommenderat alla länder i världen att fira den internationella kvinnodagen och 1980 proklamerade FN den 8 mars som en internationell kvinnodag.
I många länder är 8 mars en heldag och jag ser fram mot den dagen när också vi i Sverige ser till att detta sker.

Jag har varit med vid några tillfällen då jag ser det som viktigt att också män visar sin solidaritet med kvinnor och det som vi brukar kalla för kvinnofrågorna. Frågor som sedan början av 70-talet inom vårt parti, det socialdemokratiska, har gått under benämningen jämställdhetsfrågor för att också visa på att män också är förlorare i manssamhället.

För ärligt talat, även om det är så att kvinnofrågorna i alla tider har handlat om att visa på mäns överordning och att ändra på detta tillstånd, så är det svårt att riva patriarkatet om inte dom som byggt det är med och river. Nu finns det också en hel del män som har förstått att manssamhället inte är till någon nytta för männen heller. Men… och det här tycker jag är väldigt viktigt. Vi män får inte vara med den 8 mars för att föra fram krav som gagnar män om dessa krav inte i första hand gagnar kvinnor. Den internationella kvinnodagen är fortfarande än dag för kvinnors solidaritet med kvinnor. Det är också en dag för att visa på internationell solidaritet. Så även om vi idag ska prata om kvinnofrid i Örebro tycker jag det är viktigt att, så som jag gjort nu, lyfta fram hur manssamhället också förtrycker kvinnor i andra länder så som USA, Saudi Arabien, Polen och andra länder som tillsammans arbetar inom FN-organisationen för att försämra det som länderna inom FN kom överens om på den internationella kvinnokonferensen i Peking 1995.

Den internationella kvinnodagen behövs fortfarande för att påvisa att det finns politiska krafter i vårt land som vill göra inskränkningar i kvinnors rättigheter.Kommentera

Publiceras ej