Mäns våld mot kvinnor är makthavarnas ansvar

1kommentarer

Martin Lind som är ordförande i Genusis, Örebro läns landstings jämställdhetskommité erbjöd mig att vara del i en debattartikel där vi utmanar makthavare i Örebro att lära mer om hur vi kan påverka män att sluta använda våld mot kvinnor. Artikeln var i dag införd i Nerikes Allehanda och återges här nedan:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mäns våld mot kvinnor är makthavarnas ansvar. Den som sitter i en maktposition har i och med det också ett ansvar för att använda makten på ett bra sätt. Kan den användas till att motverka mäns våld mot kvinnor är det upp till makthavaren att också göra den prioriteringen. Den makthavare som avstår gör med det en annan prioritering och bidrar därmed till att bibehålla rådande förhållanden. Passiva makthavare blir med den här utgångspunkten medansvariga till missförhållanden. Den som kan bidra till förändring men låter bli gör ett aktivt val för status quo.

Makthavare finns överallt. Det handlar inte bara om politiker eller företagsledare. Vilka har makt på din arbetsplats? På din skola? I din idrottsförening? Tänk om ledaren för en stor idrottsförening gick ut och markerade tydligt att ”i den här idrottsföreningen accepterar vi inte nedsättande eller respektlöst beteende mellan våra ungdomar” eller ”i den här idrottsföreningen lär vi våra ungdomar att ingripa och säga ifrån när de hör eller ser nedsättande eller respektlöst beteende”. Tänk om rektorn på en skola tog motsvarande beslut? Eller om chefen på ett företag såg till att alla anställda fick gå en utbildning om ”10 saker män kan göra för att stoppa mäns våld mot kvinnor”. Vilken skillnad det skulle göra. Vilket genomslag det skulle bli.

Det gör skillnad vem som sänder signaler. För en organisation eller ett företag har det stor betydelse om det är chefen själv eller en särskild jämställdhetshandläggare som ger uttryck för organisationens syn på mäns våld mot kvinnor.

Den amerikanske utbildaren, författaren och filmmakaren Jackson Katz berättade på ett seminarium om hur en ”Coach” på ett amerikanskt college bestämde att alla elever skulle gå på en föreläsning om jämställdhet. På amerikanska skolor är coachen en auktoritet. En person i en framträdande maktposition, för att återkomma till det begreppet. De flesta eleverna var väl måttligt intresserade, men alla gjorde som coachen sa. Om någon annan hade gett samma order är det inte säkert att lika många hade hörsammat uppmaningen. Coachen använde sin maktposition för ett viktigt syfte. Han tog sitt ansvar.

Jackson Katz är en före detta amerikansk fotbollsspelare på elitnivå som har tagit fram ett särskilt program för arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor. Han har gett utbildningar för bland annat den amerikanska militären, för idrottsutövare och i över 950 skolor i 44 delstater i USA. Han har också tagit fram ett tiopunktsprogram om vad män kan göra för att hindra mäns våld mot kvinnor.

Fler män och makthavare i Örebro län kan ta sitt ansvar. Vi kan lära av Jackson Katz. Den 16:e september kommer han till Örebro för att hålla i ett heldagsseminarium om manlighet, våld och förebyggande jämställdhetsarbete. Anmälan kostar några kronor, men som makthavare har du säkert tillgång till ett utbildningskonto. Använd det! Gå på seminariet! Gör skillnad!

Anmälningsblankett finns på landstingets hemsida, www.orebroll.se.
Läs mer om Jackson Katz på hans hemsida.

1 kommentarer

Marianne Nilsson

04 Sep 2008 12:19

Tack för ett fantastiskt bra inlägg i debatten! Jag har nu läst in mig på Jackson Katz och är ledsen att jag inte har möjlighet att lyssna på honom i Örebro, har dock gjort det på youtube!

Jag har även föreslagit honom som föreläsare på "World summit on Media for children and youth" som går av stapeln i Karlstad 2010. Gå in på deras hemsida och läs mer! http://www.wskarlstad2010.se/

Ha det gott!

Marianne, genuspedagog

Kommentera

Publiceras ej