Dag 2

0kommentarer

Jag vet inte riktigt vad som är dagens höjdpunkt. Det är sådan höjd på det här symposiet att jag har svårt att bestämma mig. Det får bli några intryck utan bilder, för det är inte så enkelt att ladda upp bilderna med det här hotellnätet jag nu använder.

Dagen började underbart med en dialog mellan några som varit med sedan 70-talet. Michael Kimmel modererade ett samtal med Kvinnorättsrörelsens Judith Bruce från USA och Margareth Arilha. Alla tre har varit aktiva i den feministiska rörelesen på olika sätt och dialogen utgick ifrån det som många av oss anser som grunden för vårt arbete. Vi arbetar inte på sidan om eller mot kvinnorörelsen utan vi är alla en del av en feministisk jämställdhetsrörelse. Rörelsen bland män är bara en fortsättning.Efter den dialogen var det dags för frågan om på vilket sätt män och maskulinitet blivit en del av den statliga jämställdhetspolitiken. Här är det lite trist att det inte sitter en svensk politiker på podiet. Men å andra sidan är det med stor glädje jag lyssnar på Norges jämställdhetsminister Anniken Huitfledt. Det är ett faktum att Norge nu vandrat om Sverige när det gäller att utveckla jämställdhetspolitiken. Mansmeldingen togs emot med varm hand också här på symposiet och Anniken gjorde en mycket härlig redovisning av det som hänt i Norge de senaste 20 åren.Undrar om någon från Integrations- och jämställdhetsdepartementet läser det här? Om ni gör det får ni gärna bjuda in oss från MFJ och prata om en utveckling av manspanel och på vilket sätt vi kan hjälpa till i arbetet för en ökad jämställdhet i Sverige. Men jag vill inte klaga på Sveriges regering för att inte vara här. Det kan finnas annat som är högre prioriterat för en minister. Det är jättebra att generaldirektören och en genusansvarig från Folkhälsoinistitutet är här. Det finns också en kvinna från ambassaden som bevakar så jag tror nog att om vi tillsammans får komma till någon ministger och rapportera våra upplevelser från det här symposiet så kommer Sverige återigen komma in på den globala banan. Att just folkhälsoinstitutet är här ser jag som vansinnigt positivt då frågor om mäns hälsa återkommer när vi genomlyser vad också män förlorar på ett o-jämställt samhälle. 

Också Spanien kom med en spännande föreläsning om hur också dem lyfter in frågor om män och maskulinitet i jämställdhetspolitiken. Den spanska föreläsaren hade en underbar bild jag vill dela med er där hemma.Jackson Katz  kom efter lunch och pläderade för hur viktigt det är att vi män inte blundar och skyddar oss från tankar om mäns våld mot kvinnor. Men också hur viktigt det är att vi lyfter frågan om män som aktörer när det gäller nästan allt våld här i världen. Vi män kan tillsammans göra något åt att några av oss är mer våldsamma än andra. Vi behöver ett paradigmskifte menade Katz - som inte hört oss på MFJ prata. Mäns våld mot kvinnor är inte en kvinnofråga. Begreppet genus handlar inte enbart om kvinnor. Hur kan någon tro att våldtäkt är en kvinnofråga? Paradigmskiftet ligger i att vi måste förstå att allt detta handlar om män som aktörer, menar Katz och jag håller så klart med honom. Det något jag pratar och skriver om väldigt ofta. Och en viktig del med symposium som dessa är att få bekräftelse från andra som ockskå jobbar med genusfrågor att vi tänker rätt så lika. Oavsett vilken del av världen vi kommer ifrån.

Det sista seminariet jag var på i dag handlade om det arbete man gör i bland annat Mexico för att motverka homofobi. Ett arbete som först och främst handlar om att motverka hatbrott mot HBTL-personer. Men som också är en viktigt del i dekonstruktionen av en förlegad hegemonisk maskulinitet.

Att kvällen sedan avslutades med att Klas och jag fick ett långt och utvecklande samtal med Erik från det norska jämställdhetsdepartementet gjorde inte saken sämre.

Nu kunde jag som sagt inte publicera några bilder på grund av nätet. Men föreläsningar och OH från dessa ska finnas på MenEngage hemsida www.menengage.org

Kommentera

Publiceras ej